Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân is er voor u.

Steunfonds Noardeast-Fryslân helpt waar nodig

Het Steunfonds is opgericht in 1956 tegelijk met de realisatie van ziekenhuis de Sionsberg. Het Steunfonds Sionsberg maakte zich sterk voor het ziekenhuis. Via geldmiddelen van donateurs, kerken, giften en legaten was het mogelijk om zorg gerelateerde vraagstukken te subsidiëren.

Nu met de gewijzigde situatie in ons zorglandschap heeft de stichting de naam Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân aangenomen. Diverse zorg gerelateerde instellingen in de regio mogen nu steun ervaren van de stichting en kunnen, wanneer men voldoet aan de juiste criteria, een subsidie aanvragen.

Komt uw project
in aanmerking
voor een
aanvraag?

Stichting
Steunfonds
Noardeast-
Fryslân in
het kort.

Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân helpt waar nodig

Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân is een stichting die financiële ondersteuning biedt aan (zorg)instellingen en initiatieven gelinkt aan de regio. Voor jong en oud. Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelstelling klik hier. Wilt u een subsidie aanvragen bij Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân en wilt u weten welke criteria van belang zijn dan raden wij u aan om de criteria goed door te nemen.

Dankzij de hulp van
Steunfonds Noardeast
Fryslân hebben wij goed
materiaal.

Peter Wijsma

Historie

Het is begonnen als Steunfonds Sionsberg.Het Steunfonds is opgericht in 1956 tegelijk met de realisatie van ziekenhuis de Sionsberg. Voor de inwoners van de regio…
Lees verder

Bestuur

Maak kennis met het bestuur van Steunfonds Noardeast Fryslân. Het bestuur van de Stichting Steunfonds Noardeast Fryslân bestaat uit vijf leden van wie er statutair…
Lees verder

Financieel

De financiële middelen van de stichting.Sinds de verandering van het zorglandschap waardoor ziekenhuis de Sionsberg in particuliere handen kwam is onze stichting gestopt met donateurschap.…
Lees verder
Menu