1. Home
  2. Historie

Historie

Het is begonnen als Steunfonds Sionsberg.

Het Steunfonds is opgericht in 1956 tegelijk met de realisatie van ziekenhuis de Sionsberg. Voor de inwoners van de regio Dokkum was een regionaal ziekenhuis een langgekoesterde wens.

Na de bevrijding waren de lonen laag en alles gericht op de wederopbouw. Men ging maar zelden op reis en een ziekenhuisbezoek moest in Leeuwarden plaatsvinden. Dit was destijds een hele reis(2 uur met de bus). De wens ging uiteindelijk in vervulling maar pas nadat een groot deel van de bevolking een aanzienlijke bijdrage leverde.  Men kon lid worden van een vereniging met de naam “Vereniging tot Instandhouding van een Prot. Chr. Ziekenhuis in N.O. Friesland te Dokkum”. Of je nu Protestants was of niet, je deed mee.

Het lidmaatschap van deze vereniging kostte 2 gulden per jaar. Verder werden er allemaal acties gehouden waarmee geld werd opgehaald. Door de toen geldende overheidsbeleid was de kans groot dat dit geld in de landelijke kas terecht zou komen en om dit te voorkomen werd in 1956 het Steunfonds De Sionsberg opgericht. Het steunfonds zorgde ervoor dat het geld wat door deze regio werd opgebracht beschikbaar bleef voor het eigen ziekenhuis.

Zo is het jaren gebleven. Alle donaties, legaten en opbrengsten van acties werden in/aan het ziekenhuis uitgegeven. Met de gewijzigde situatie in ons zorglandschap heeft de stichting in 2018 nieuwe statuten en de naam Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân aangenomen. Diverse zorg gerelateerde instellingen in de regio mogen nu steun ervaren van de stichting en kunnen wanneer men voldoet aan de juiste criteria een subsidie aanvragen.

Menu