Algemene doelstelling

De stichting stelt zich als doel het bevorderen van voorzieningen in Noardeast-Fryslân in met name de verpleegtehuizen, maar ook andere zorg gerelateerde aanbieders komen in aanmerking. Het bestuur probeert hierbij altijd stil te staan bij hoe Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân ooit begonnen is.  Namelijk van de regio én voor de regio. Komt dit onze inwoners ten goede, verbetert dit de levenskwaliteit van kwetsbare inwoners binnen onze regio?

Enkele voorbeelden van onze bijdragen:
-een duo-fiets voor een dagbesteding voor dementerende ouderen in Dokkum
– een gezamenlijke rolstoelbus voor enkele verpleeghuizen binnen de regio

Beleidsplan

Vanuit Steunfonds Noardeast Fryslân kunnen diverse zorg gerelateerde instellingen subsidie aanvragen. Voor jong en oud. Het werkgebied omvat Ameland, Schiermonnikoog en de gemeenten Dantumadiel en Noardeast Fryslan. De stichting stelt zich als doel het bevorderen van voorzieningen in Noardeast-Fryslân in met name de verpleegtehuizen, maar ook andere zorg gerelateerde aanbieders komen in aanmerking.
Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân kiest bewust de insteek: ván de regio én vóór de regio.

De criteria van het Steunfonds

Vanuit Steunfonds Noardeast Fryslân kunnen diverse zorg gerelateerde instellingen subsidie aanvragen. Voor jong en oud. Het werkgebied omvat Ameland, Schiermonnikoog en de gemeenten Dantumadiel en Noardeast Fryslan.

Beleid bij benoemen nieuwe bestuursleden.

Bij de werving van nieuwe bestuursleden kunnen, afhankelijk van de in te vullen bestuursfuncties, de volgende factoren een rol spelen:

  • affiniteit met zorg voor ouderen in het algemeen;
  • algemene bestuurlijke ervaring;
  • leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg;
  • oor de vacante bestuursfunctie relevante inhoudelijke kennis en ervaring;
  • affiniteit met de christelijke identiteit van de stichting.

Meer nieuwsberichten

Menu