Maak kennis met het bestuur van Steunfonds Noardeast Fryslân. Het bestuur van de Stichting Steunfonds Noardeast Fryslân bestaat uit vijf leden van wie er statutair twee op voordracht van de Stichting Interkerkelijk Platform Talma Sionsberg zijn benoemd.

Gré van der Goot – Bakker

Voorzitter
Mevrouw Gré van der Goot-Bakker is voorzitter van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân.

Lolke Folkertsma

Penningmeester
De heer Lolke Folkertsma is penningmeester van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân.

Welmoed van der Werf

Secretaris
Mevrouw Welmoed van der Werf is secretaris van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân.

Simon Bosgraaf

Algemeen lid
De heer Simon Bosgraaf is algemeen lid van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân.

Rinke de Hoop

Algemeen lid
De heer Rinke de Hoop is algemeen lid van Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân.

Steunfonds
Noardeast
Fryslân in
het kort.

Steunfonds Noardeast Fryslân helpt waar nodig

Stichting Noardeast Fryslân is een stichting die financiële ondersteuning biedt aan (zorg)instellingen en stichtingen gelinkt aan de regio. Voor jong en oud. Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelstelling klik hier. Wilt u een subsidie aanvragen bij Stichting Noardeast Fryslân en wilt u weten welke criteria van belang zijn dan raden wij u aan om de criteria goed door te nemen.

Meer nieuwsberichten

Menu