Nieuws

Bijdrage aan zorgcentrum De Skûle in Metslawier

In november 2020 ontvingen we de aanvraag van zorgcentrum De Skûle in Metslawier. Hier is een opknap ronde geweest in de centrale zaal en er was dringend behoefte aan een goede geluidsinstallatie. Met deze installatie kunnen activiteiten worden gerealiseerd. Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân is blij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de ouderen in deze instelling. De overdracht van de installatie volgt.

Meer nieuwsberichten

Menu